Sledovanie pohybu zásielok

Služba Sledovanie pohybu zásielok (Track & Trace) umožňuje získať informácie o pohybe vašej zásielky od podania až po jej dodanie adresátovi. Vo vnútroštátnom styku je automaticky poskytovaná ku všetkým zásielkam s podacím číslom.

Poskytovanie služby v medzinárodnom styku sa riadi podmienkami zahraničnej poštovej správy a Slovenská pošta nenesie za jej nesprávne poskytovanie žiadnu zodpovednosť.

Postup pre on-line vyhľadanie zásielky

Do poľa pre zadanie podacieho čísla zásielky napíšte plný tvar podacieho čísla vo formáte PPCCCCCCCCCSS (napr. CP123456789SK), kde:

  • PP je kód produktu zásielky, napr. CP, CS, VV, EK, ER, ....,
  • CCCCCCCCC je podacie číslo zásielky vrátane kontrolnej číslice a
  • SS je kód krajiny, v ktorej bola zásielka podaná, napr. SK

POZNÁMKA:
Niektoré zásielky podávané v cudzine majú výnimku a preto dĺžka a štruktúra podacieho čísla sa môže líšiť. V prípade problémov s vyhľadaním zásielky kontaktujte prosím Zákaznícky servis Slovenskej pošty na bezplatnej infolinke 0800 122 413 alebo e-mailom na adrese zakaznickyservis@slposta.sk.

Postup pre aktivovanie Emailových notifikácií o pohybe zásielky

Emailové notifikácie je možné aktivovať po stlačení tlačidla „Emailové notifikácie“ a zadaní e-mailovej adresy, na ktorú si prajete doručovať notifikácie o každej zmene stavu zásielky. Dokončenie aktivácie vykonáte prepísaním overovacieho kódu a stlačením tlačidla „Odoslať“.